Tất cả link kháng nghị Facebook

Tất cả link kháng nghị Facebook

ỨNG DỤNG

Nguyen Nguyen

1/6/2022 13 min read

Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.

·         Chát với suport :
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

·         Gửi kiến nghị cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499

·         Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

·         Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018

·         Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

·         Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

·         Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

·         Vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

·         Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

·         Đề nghị nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

·         Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked

·         Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

·         Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

·         Kháng không được phê duyệt qc:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

·         Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090

·         Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161

·         Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

·         Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

·         TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

·         Hoạt động bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

·         Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

·         Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463

·         Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources

·         Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557

·         Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business

·         Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources

·         Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community

·         Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help

·         Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/

·         Kháng nghị:
Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

·         Xin Nâng ngưỡng
Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

·         Chát Support
Link: https://www.facebook.com/business/resources

·         Chính sách:
https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

·         Báo cáo vấn đề đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

·         Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

·         Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

·         Confirm Your Identity With Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

·         Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

·         Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

·         Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

·         Data Policy Questions :
https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

·         Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

·         California’s Shine the Light law :
https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

·         Data Policy Questions :
https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

·         THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

·         Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

·         Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

·         Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

·         Report Pages that Disappeared :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

·         Report an Ad :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

·         Bank Account Payments :
https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

·         Disabled Ad Account Help :
https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

·         Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

·         Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

·         Facebook Payments Support Center – Enter :
https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

·         Give feedback or report that something is broken: Photos :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

·         Report an Issue with Disappearing Videos :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

·         Report an Issue with Chat Disconnections :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

·         Report an Issue with Search :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

·         Report an Issue with Notifications :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

·         Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

·         Báo cáo lỗ hổng bảo mật :
https://www.facebook.com/whitehat/report/

·         Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

·         Privacy Rights – Video Removal Request :
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

·         Report an Issue with Facebook on Mobile :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

·         Report an Unavailable Group or Event :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

·         Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

·         Yêu cầu thay đổi ngày sinh :
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

·         Hợp nhất các trang trùng lặp :
https://www.facebook.com/pages/merge/

·         Phản hồi của bạn về trang :
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

·         Mentions Verification Request :
https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

·         Báo cáo tài khoản giả mạo :
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

·         Yêu cầu tưởng nhớ :
https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

·         Mẫu báo cáo bản quyền :
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

·         Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

·         Must Log In To See This Page Error :
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

·         Invalid Email Address Error :
https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

·         Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

·         Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

·         Page Promotion Help :
https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

·         Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

·         Report an Underage Child (South Korea & Spain) :
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

·         Report Content Lost During Reactivation :
https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

·         Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

·         Report an Issue with Video Playback
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

·         Chat Appears Turned Off for Friends :
https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

·         Report a Page Unavailable Error :
https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

·         Your Feedback About Places :
https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

·         Impressum Contact:
https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

·         Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

·         Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

·         Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

·         Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

·         Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

·         Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

·         Xác minh tên
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

·         Đổi tên
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

·         Report bệnh tật
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

·         Report die
https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

·         Report sex
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

·         Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

·         Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…

·         Xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

·         Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

·         Block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

·         Verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

·         Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

·         Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

·         Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

·         Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

·         Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

·         My Personal Account was Disabled
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

·         Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

·         Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

·         Account Disabled – Confirm Your Identity
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

·         Report a Login Issue
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

·         Account Disabled – Help Us Confirm Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

·         Changing Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

·         tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu
xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

·         Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp

·         vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with

·         Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

·         Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

·         Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

·         Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

·         Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

·         Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

·         Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

·         Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

·         Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

·         Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

·         Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

·         không được chấp nhận đổi tên trang
Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628Liên hệ

·         về vấn đề quảng cáo trang
Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

·         Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo

·         cáo vi phạm bản quyền
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo

·         cáo vi phạm thương hiệu
Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội

·         dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc

·         xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices https://l.facebook.com/l.php…Danh bạ các cơ

·         bản sở hữu trí tuệ
Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
Ads Payments Inquiry https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667